Power plate Slovenija

Garancija

2 leti garancije za vse naprave iz serije MY in PRO.

1 leto garancije  za PERSONAL POWE PLATE.

V slučaju okvare bomo napako odpravili v zakonitem roku  45 dni.